Inne warianty wykonania według ustaleń indywidualnych
Schemat połączeń